Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla JENIX®

čerpadla Vzduch – voda 55°C Arktic systém „ Zubadan “

–   čerpadla vzduch-voda JEN–XB 55°C

–   čerpadla vzduch-voda JEN-H 70°C

–   čerpadla s DC invertorem JEN-DC

–   čerpadla voda – voda JEN-CWR

–   bazénová čerpadla vzduch-voda JEN-WR

 

Jak fungují tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo bývá zařízení, které se používá k ohřevu či předehřevu vody k topení, k přípravě užitkové teplé vody, k ohřevu bazénu nebo k teplovzdušnému vytápění. Tepelné čerpadlo využije nízkopotenciální teplo z venkovního prostředí. Teplo se odebírá z okolního prostředí pracovní látkou z které je přeneseno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce za pomoci chladiva. Kapalné chladivo se po zahřátí začne vypařovat. Páry chladiva se odsávají a současně stlačují v kompresoru. Tím se ještě zvýší jejich teplota. Páry se odvádějí do kondenzátoru, kde předávají teplo ohřívané látce (např. voda na topení), zchladí se a změní skupenství na kapalné. Kapalné chladivo se zpět převede přes expanzní ventil do výparníku. Následně se tento cyklus neustále opakuje.

Tepelné čerpadla – základní typy

Instalujeme všechny typy tepelných čerpadel: VZDUCH-VZDUCH, ZEMĚ-VODA, VODA-VODA, VZDUCH-VODA. Novinkou je ventilační tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, vhodné hlavně do nízkoenergetických rodinných domů. Nabízíme tepelná čerpadla různých značek.

O kolik je levnější topení tepelným čerpadlem

Kvalitní tepelná čerpadla zvládají ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů provozu rodinného domu. To je pro představu u obviklých rodinných domů 26 000 až 45 000 korun ročně. Jednoduchým výpočtem dojdete k výsledku, že tepelné čerpadlo ušetří za 20 let částky překračující půl milionu korun a to nebereme v potaz stále rostoucí cenu energií.

Jaké jsou návratnost investice

Úspory dosahované za pomoci tepelného čerpadla jsou při dnešních cenách energií tak vysoké, že se investice vrátí během velmi krátké doby. V novostavbě jsou návratnosti 4 až 7 let, v objektu, kde bylo nevyhnutelné rekonstruovat původní topení na zemní plyn nebo na elektřinu, činí návratnost okolo 6 až 10 let. Když tepelným čerpadlem nahradíte původní zdroj vytápění, anebo nainstalujete tepelné čerpadlo v novém domě, máte nárok na dotaci Zelená úsporám. Tato dotace dosahuje u čerpadel vzduch-voda až 55.000 Kč a u čerpadel země-voda až 85.000 Kč.

Tepelné čerpadlo dokáže i chladit

V létě můžete využívat tepelná čerpadla jako klimatizaci pro chlazení interiéru, a to buď aktivně (v zimě topí, v létě pracují jako klimatizace), nebo pasivně. Je to velmi jednoduché a z hlediska nákladů prakticky zadarmo.

Top

I Vám můžeme pomoci. Volejte 774 77 99 22

Můžete také zadat Váš email a my Vás budeme informovat o novinkách.