Fotovoltaické autonomní systémy

Fotovoltaické autonomní, též označované jako OFF-GRID, jsou systémy, které vyrábějí elektrickou energii bez závislosti na elektrické síti. Instalují se především tam, kde přípojka elektrické energie není realizovatelná, či její zavedení by bylo nerentabilní.

as_schema_small

Celý systém funguje následovně (viz obrázek). Fotovoltaické panely vyrábějí elektrickou energii, která buď nabíjí baterie nebo je ihned spotřebována spotřebičem (před spotřebou může být přeměněna z DC napětí, typicky 12/24V na AC napětí 230V). Abychom zamezili poškození baterií připojujeme FV panely přes regulátor. V případě, kdy nesvítí slunce, jsou zdrojem energie baterie. Díky tomu můžete mít energii kdykoliv třeba i uprostřed noci. Tímto, lze postavit systém od výkonů řádově jednotky W až po systémy s výkonu desítek až stovek kW.

Základem správně fungujícího systému jsou vhodně vybrané komponenty a jejich správné dimenzování.

FV modul(y)
FV moduly vyrábějí elektrickou energii jejihž velikost je závislá na intenzitě slunečního záření a počtu slunečních hodin. Tyto podmínky jsou během roku velmi proměnlivé. V letních měsících FV moduly vyrobí až 4 násobek oproti zimním měsícům, proto je dobré zvážit kdy budete systém provozovat.

panel

Regulátor
Regulátor je důležitou součástí celého systému. Zaručuje optimální nabíjení baterií z FV panelů a zabraňuje přebití případně hluboké vybití baterií.

phocos

Baterie
Baterie jsou důležitou součásti celého systému. V případě, kdy nesvítí slunce (například v noci), je celý systém napájen právě bateriemi. Nejčastějí se použivájí olověné baterie o různých velikostí (od jednotek až po tisíce Ah) a různých napětí (12/24V). Velikost baterií je závislá na typu provozu:
– každodenní provoz
– občasný provoz

flb baterie

Střídač
Střídač není nutnou součástí celého systému. Dovoluje nám však měnit napětí z (12/24V DC) na elektrické napětí o síťových parametrech (230V AC, 50 Hz). Při návrhu systému musíme vzít v úvahu, zda použití střídače je nezbytně nutné. Každý střídač pracuje s určitou účinností a tedy se ztrátou, kterou je nutné brát při návrhu v úvahu.

stridac

Top

I Vám můžeme pomoci. Volejte 774 77 99 22

Můžete také zadat Váš email a my Vás budeme informovat o novinkách.